ASOCIACE

Kdo jsme:

Vedoucí subjekt odborného vzdělávání pracovníků PR a pedagogických pracovníků - podporujeme spolupráci a výměnu zkušeností, rozvoj profesních skupin a zajišťujeme profesní i zájmové vzdělávání.

Stimulační program Maxík

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík je v rámci nové akreditace nabízen jako program pro podporu čtenářské pregramotnosti
Č.j.: MSMT-798/2017-1-161

Aktuální verze splňuje všechny podmínky nastavené ŠABLONAMI.

KURZY

Nabízíme Vám širokou nabídku akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích kurzů pro Váš rozvoj. Specializujeme se na další vzdělávání pracovníků v oblasti PR, médií, kutury, pedagogiky ad. Disponujeme akreditovanými vzdělávacími kurzy MŠMT nebo kurzy vedenými odborníky zaměřenými na praxi a nové trendy. Podrobné informace o nabízených kurzech naleznete v samostatné záložce a aktuální termíny v sekci KALENDÁŘ.